SPONSORAR

HAR DU LYST Å STØTTE ARBEIDET TIL TRIMGRUPPA/TURSTIPROSJEKTET?
Vi set pris på all støtte vi kan få. Ikkje alt kan gjerast med dugnad, derfor treng vi støttespelarar/sponsorar som gjer at vi kan fortsette arbeidet vårt bl.a med å merke fleire stiar, nye turmål med kasse og vedlikehald

KIWI LOGO-uten rgb (002).jpg

STØTTE TRIMGRUPPA / TURSTIPROSJEKTET

VIPPS # 516938 Tjørvåg IL - Trimgruppa

Bankkontonr 3910 49 85142 Merk Støtte trim

 

Ta kontakt med leiar og du ynskjer å støtte med større beløp så gjer vi ein avtale.

 

 

SPONSOR  TRIMGRUPPA

Kiwi
HAV

 

SPONSOR -  Turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg

Prosjektet er ein del av «Det skal merkes over hele landet» der vi har fått midlar frå Møre og Romsdal Fylkeskommune / Gjensidige stiftelesen

Vi merkar etter Merkehandboka som er ein felles standard for merking og eit krav for å få desse midlane.

Vi har fått midlar frå Herøy Kommune, Marine Harvestfondet, Tussa og andre lokale bedrifter som har bidratt med både midlar og sponsing av diverse materiell og turkasser.