top of page

Vi har merka ruter til 14 turmål. Nokre av turmåla kan du starta frå fleire stadar og nokre kan du gå som rundturar. Sjå kart.

Vi har turkasser med bøker på toppen for å registrere kor mange som nyttar seg av turmålet. Desse tala brukar vi når vi skal søke om midlar til prosjekta.

HUSK DERFOR Å SKRIVE DYKK I BOKA!

Frå 1.5.21 brukar vi Georeg som registrering av fjelltrimmen. Sjå eingen info

Desse turmåla er bok på:

Rjåhornet 598 moh

Huldrehornet 271 moh

Dyrkyrkja 165 moh

Nakken 180 moh

Rambjøra 132 moh

Stemmedalsvatnet 92 moh

Djupvikhaugen 97 moh

 

Skåla 184 moh

Sandvikskaret 98 moh

Sandvikhornet 352 moh

Øyrahornet 418 moh

Nonshornet 485 moh

Sollia 661 moh

Rysseviktua 449 moh

Her finn du info om turane:

 

https://www.facebook.com/groups/1648047775411894/photos/?filter=albums

TURMÅL

Les deg opp på alle våre turmål her

Bilde kart.JPG
Bilde kart med avstand.JPG
bottom of page