SPORTSPLAN


Sportsplan for Tjørvåg Idrettslag

Ein sportsplan er eit viktig arbeidsreiskap for at trenarane i klubben skal tenkje likt og at vi skal ha kontinuitet i treningsarbeidet som vert gjort. Den skal gi alle ei felles forståing av korleis vi ynskjer at det sportslege arbeidet i klubben skal vere. Ein slepp dermed å finne opp krutet kvart år.

LAST NED SPORTSPLAN HER