top of page

KONTAKT OSS

KONTAKT INFO

Trimgruppa har som fokus å drifte Trim delen av idrettslaget i ei felles og målretta retning, og er samansett av leiarar og medlemmar frå dei ulike grendelaget i Indre del av kommuna

20190331_152704.jpg

Elin Hundsnes

Leiar trim

Turstiprosjektet:

Turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg er eit samarbeid mellom Tjørvåg IL, Myrvåg Grendalag og Myrvågtoppen Grendalag der formålet er å merke turruter og stiar i området Myrvåg og Tjørvåg. Prosjektet er ein del av «Det skal merkes over hele landet» der vi har fått midlar frå bl.a Møre og Romsdal Fylkeskommune / Gjensidige stiftelesen, Herøy Kommune, Marine Harvest, Tussa og Møre og Romsdal Idrettskrets. Vi merkar etter Merkehandboka som er ein felles standard for merking. Du finn meir info om prosjektet under turstiprosjekt
 

Desse set som medlemmar i Turstiprosjektet:


Tjørvåg IL: Elin Hundsnes (mob: 918 52534),  Linda Arnesen (mob: 414 58917) Kontaktpersonar

Johnny Hundsnes, Erling Moltubakk og Anja Lena Djupvik, Jørn Hugo Hansen

Myrvåg Grendalag: Hans Hildre  og Arne Ringstad

Myrvågtoppen Grendalag: Elin Hundsnes, Johnny Hundsnes og Arnt Flatmo

bottom of page