KONTAKT OSS


Hovudstyret har som fokus å drifte sjølve klubben i ei felles og målretta retning, og er samansatt av leiarar og medlemmar frå dei ulike komiteeane.

KONTAKT INFO

Trimgruppa har som fokus å drifte Trim delen av idrettslaget i ei felles og målretta retning, og er samansett av leiarar og medlemmar frå dei ulike grendelaget i Indre del av kommuna

20190331_152704.jpg

LEIAR TRIM

90808492_207146007177351_443663250158623

MEDLEM

image0.jpeg

MEDLEM / BARNETRIM

ELIN
HUNDSNES

Mob: 91852534
E-post: trim@tjorvagil.com

LINDA
ARNESEN

Mob: 41458917

GURO
AKSNES

Mob: 91852534
 

anja.jpg
90149273_2506095416318299_47624793695474
Bjørn hugo.jpg
ANJA LENA
DJUPVIK
ERLING
MOLTUBAKK
JØRN HUGO
HANSEN

MEDLEM

MEDLEM

MEDLEM

90744470_520871958849099_881353131527923

MEDLEM

JONNY
HUNDSNES

Turstiprosjektet:

Turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg er eit samarbeid mellom Tjørvåg IL, Myrvåg Grendalag og Myrvågtoppen Grendalag der formålet er å merke turruter og stiar i området Myrvåg og Tjørvåg. Prosjektet er ein del av «Det skal merkes over hele landet» der vi har fått midlar frå bl.a Møre og Romsdal Fylkeskommune / Gjensidige stiftelesen, Herøy Kommune, Marine Harvest, Tussa og Møre og Romsdal Idrettskrets. Vi merkar etter Merkehandboka som er ein felles standard for merking. Du finn meir info om prosjektet under turstiprosjekt
 

Desse set som medlemmar i Turstiprosjektet:


Tjørvåg IL: Elin Hundsnes (mob: 918 52534),  Linda Arnesen (mob: 414 58917) Kontaktpersonar

Johnny Hundsnes, Erling Moltubakk og Anja Lena Djupvik, Jørn Hugo Hansen

Myrvåg Grendalag: Hans Hildre  og Arne Ringstad

Myrvågtoppen Grendalag: Elin Hundsnes, Johnny Hundsnes og Arnt Flatmo