FAIR PLAY

FAIR PLAY HANDLER OM:

 • respekt på og utenfor banen

 • å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig

 • å gi alle som ønsker det en plass i idretten

 • å være bevisst på egne holdninger og verdier

 • å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten

 • å inkludere

 • å skape positivitet

 • å vise mot

 • å skape tillit

 • å se og anerkjenne

 • å være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer)

 • å gi alt - alltid

Når du spør en gruppe mennesker om hva Fair play er, vil du sannsynligvis få like mange ulike svar som antallet personer du stiller spørsmålet til. Likevel vil de fleste kunne være enige i at punktene ovenfor og budskapet de forsøker å formidle til oss. Den enkelte klubb, det enkelte lag og det enkelte individ har ansvar for å bidra til å forsterke prinsippene om Fair play. Ved å gjøre nettopp dette bidrar vi til å motarbeide motsetningene til budskapet over - som gjerne tar form som eksempelvis: negativ ordbruk, juks eller forsøk på juks, hets, mobbing og ekskludering.

 

Fair play hilsen er et obligatorisk tiltak som gjennomføres i alle kamper underlagt NFF. Dette er en symbolhandling der spillerne som er involvert, aktivt viser respekt og annerkjennelse til den andre parten.

Hilsen gjøres både før og etter kampen. Fair Play-hilsen før og etter kampen er et av tiltakene som er innført i alle de ca. 360.000 fotballkampene som spilles i Norge hvert år.

Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar håndhilsen før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten. 
Det samme skal gjøres etter kampen.

Lagene stiller opp på to rekker midt ute på banen og takker for kampen med dommer eller dommertrio til stede i midten.

Laglederne på begge lagene er sammen ansvarlig for at prosedyren skjer på denne måten.

SLIK SKAL FAIR PLAY-HILSEN GJENNOMFØRES FØR KAMP:

 • hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp

 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken

 • hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne

 • til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen

 

SLIK SKAL FAIR PLAY-HILSEN GJENNOMFØRES ETTER KAMP:

 • bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp

 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken

 • begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

NFF oppfordrer dommerne til å tilrettelegge for at Fair Play-hilsen blir gjennomført før og etter kampen, og at dommerne forklarer lagene hvordan prosedyren skal være dersom de ikke kjenner dette