DOMMARAR


Dommarar i Tjørvåg IL

Dommerregninger sendes til kasserer@tjorvagil.com

Norges fotballforbund har besluttet at det er mulig for klubbene å utbetale dommerhonorar via bank.

Følgende retningslinjer legges til grunn ved innføring av ordningen:

  1. Dommerne sender regning til arrangerende klubb elektronisk på e-post etter kampslutt, og har ansvar for at regningen er korrekt utført med alle relevante opplysninger

  2. Klubben overfører pengene innen 10 dager

  3. Dersom pengene uteblir sender dommer en påminnelse til arrangerende klubb, med kopi til kretsen.

  4. Dersom betalingen fortsatt uteblir skal kretsene følger opp klubben, slik at vedkommende dommer får sitt tilgodehavende.

  5. Om klubben ikke betaler, skal kretsen betale dommere. Deretter krever kretsen inn sitt tilgodehavende fra klubben.